REDMI 9A 32GB, 2GB OF RAM

13,004,000 تومان

تاریخ انتشار: 1399/11/04

تحویل کالا یک روز پس از پرداخت

مهلت نهایی پرداخت 1399/11/05   ظهر12:00

Redmi 9A 2GB OF RAM 32GB

100%Grey

3,251,000 * 4 = 13,004,000 toman

با احتساب ارزش افزوده

موجود در انبار