REDMI 9 32GB, 3GB OF RAM

15,384,000 تومان

تاریخ انتشار:  1399/11/04

تحویل کالا یک روز پس از پرداخت

مهلت نهایی پرداخت 1399/11/05   ظهر12:00

Redmi 9 3GB OF RAM 32GB

100%purple

3,846,000 * 4 = 15,384,000 toman

با احتساب ارزش افزوده

موجود در انبار