NOTE 8 PRO 64GB, 6GB OF RAM

22,108,000 تومان

تاریخ انتشار:   1399/11/04

تحویل کالا یک روز پس از پرداخت

مهلت نهایی پرداخت 1399/11/05   ظهر12:00

Note8 Pro 6GB RAM 64GB ROM

30%Grey + 30%Blue + 40%Green

5,527,000 * 4 = 22,108,000 toman

با احتساب ارزش افزوده

موجود در انبار