لطفا مبلغ فاکتور را به حساب بانک ملت، به نام شرکت ژاو امید کرمان به شماره 8745699904 و یا به شماره شبای IR810-1200-2000-000-8745-6999-04 واریز نمایید.

قابل ذکر می باشد که، پرداخت بایستی از حساب شخص و شرکت صاحب فاکتور، انجام شود.

با تشکر از خرید شما

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه